Symposium

Het Albertkanaal, hefboom voor economie en mobiliteit

nv De Scheepvaart organiseerde op 31 maart 2014 in Vroenhoven een symposium over het Albertkanaal als hefboom voor economie en mobiliteit.

nv De Scheepvaart viert dit jaar het 75-jarig bestaan van het Albertkanaal. In het kader van deze viering werd in het prachtige bezoekerscentrum van de brug in Vroenhoven een druk bijgewoond symposium georganiseerd. De economische en maatschappelijke rol van het Albertkanaal in het verleden, het heden en in de toekomst kwamen aan bod. De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, de burgemeesters van Antwerpen en Luik en verschillende prominente sprekers uit de private en publieke sector namen er het woord voor een publiek van bijna 350 genodigden en stakeholders uit de binnenvaartsector.

“Met dit symposium en andere initiatieven in het kader van het 75-jarig bestaan  willen we nog meer bedrijven overtuigen om maximaal in te zetten op de binnenvaart en willen we het beleid, op alle niveaus, nog meer sensibiliseren om de verdere uitbouw van bevaarbare rivieren en van kanalen te ondersteunen. De kracht van de waterweg als hefboom voor economie en  werkgelegenheid, ecologie en mobiliteit”  benadrukte Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart.

Programma en toespraken

 

Sfeerbeelden

Jubileumboek
Tijdens het symposium werd het jubileumboek ’75 jaar Albertkanaal’ van auteur Marcel Grauls voorgesteld. Het boek geeft een heldere beschrijving van de evolutie die het kanaal de voorbije 75 jaar doormaakte en focust vooral op de economische impact van het kanaal. Je kan dit boek nu bestellen.

Voorstelling van de toekomstplannen van de Vlaamse waterwegbeheerders

Met het ‘Masterplan voor de binnenvaart in Vlaanderen – Horizon 2020 geven nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV samen vorm aan het Vlaamse waterwegbeleid. Het Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen – Horizon 2020 omvat de investeringen en initiatieven tot 2020 (met doorkijk tot 2030) die volgens beide agentschappen noodzakelijk zijn om met het Vlaamse waterwegennet een antwoord te bieden op de toekomstige uitdagingen inzake logistiek en transport, leefmilieu en een zuinig ruimtegebruik.

Tijdens het symposium overhandigden de gedelegeerd bestuurders van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV de eerste exemplaren aan de minister-president van de Vlaamse Regering en aan de minister van Mobiliteit en Openbare werken.

“Het is zaak om een binnenvaartnetwerk aan te bieden dat klaar is voor de toekomst, dat beantwoordt aan de vragen en vereisten van de klanten, dat veilig en innovatief is. Een slimme binnenvaart zorgt ervoor dat ze kostenefficiënter wordt en dat de bestaande capaciteit op de waterwegen optimaal en veilig wordt benut”  besluit Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Een versterkte samenwerking

nv De Scheepvaart, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Port Autonome de Liège ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om het belang van het Albertkanaal als economische as tussen Antwerpen en Luik te benadrukken. Met deze overeenkomst engageren de drie partijen zich tot een aantal concrete acties om het Albertkanaal tot logistieke as bij uitstek te ontwikkelen. In eerste instantie verbinden de partijen zich ertoe om te voorzien in een adequate en performante binnenvaartinfrastructuur en gegevens en kennis inzake goederenstromen uit te wisselen. Voorts zullen alle partijen de promotie van containerterminals langs het Albertkanaal ondersteunen, met name als opstappunt voor vrachtwagenchauffeurs, verladers en expediteurs vanuit het binnenland en Duitsland. Binnen deze overeenkomst streven de partijen er tot slot ook naar om de betrouwbaarheid en transparantie van lichtervervoer langsheen het Albertkanaal te verhogen.

Prijs ‘nv De Scheepvaart’ uitgereikt aan het verdeelcentrum van Nike in Laakdal

Tot slot overhandigde de Vlaamse minister-president ‘De prijs van nv De Scheepvaart’ aan het verdeelcentrum van Nike in Laakdal. Deze prijs wordt toegekend aan een bedrijf, een organisatie of een dienst die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de binnenvaart in Vlaanderen. De prijs heeft uitdrukkelijk de bedoeling om goede praktijken in de kijker te plaatsen en de inspanningen van de laureaat te ondersteunen.

Het bedrijf Nike is op haar site langs het Albertkanaal in Laakdal al jaren bezig met duurzaam ondernemen. Einde 2013 besliste de directie om het verdeelcentrum aanzienlijk uit te breiden op het grondgebied van Ham. Dit leidt tot een toename van de werkgelegenheid met 500 medewerkers en een bijkomende jaarlijkse aanvoer van 15.000 containers via binnenvaart. Het Europees verdeelcentrum van Nike is daarmee een voorbeeld van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde logistiek.

Bekijk de deelnemerslijst.