75 jaar

Het Albertkanaal in de beginjaren
In 2014 is het precies 75 jaar geleden dat het Albertkanaal in gebruik werd genomen.
Vandaag is het Albertkanaal uitgegroeid tot de belangrijkste waterweg van België, met jaarlijks meer dan 40 miljoen ton aan goederenvervoer en 400.000 containers. Het Albertkanaal vormde een zeer snelle verbinding  tussen de haven van Antwerpen, de Limburgse steenkoolmijnen en het industriebekken van Luik. Door de teloorgang van de staalindustrie verminderde de transitfunctie van het kanaal in sterke mate. De bedrijven die zich in de loop der jaren op de oevers van het Albertkanaal hebben gevestigd nemen nu het grootste deel van de trafiek voor hun rekening.

Op die manier is het Albertkanaal uitgegroeid tot een economische as die zich uitstrekt van Antwerpen tot Luik. Het Albertkanaal zorgt zo ook voor 50.000 rechtstreekse en onrechtstreekse arbeidsplaatsen. Rekening houdend met de toenemende mobiliteitsproblemen op alle wegen, zal de vervoersfunctie van het Albertkanaal de komende jaren zeker nog toenemen. Ook de aandacht voor de andere functies van het kanaal stijgt: watervoorziening, recreatie, natuurontwikkeling en productie van groene energie.

Het Albertkanaal anno 2014