1968

Het Albertkanaal kent een enorm succes. Jaarlijks stijgen de trafieken. Er worden steeds grotere schepen gebouwd met sterkere motoren. Daardoor stijgt ook de gemiddelde vaarsnelheid en dit heeft een nadelige invloed op de oevers van het kanaal. Ook de duwvaart, die vooral wordt gebruikt voor het vervoer van kolen en ertsen, kent een steile opgang.
In 1968 valt dan ook de beslissing om het Albertkanaal grondig te renoveren.
Het kanaal zal worden verbreed tot 100 meter, de oevers worden verstevigd en op elk van de zes sluizencomplexen (Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk) wordt een duwvaartsluis gebouwd van 200 meter lang en 24 meter breed.