1998


Een belangrijk obstakel voor de overstap naar de binnenvaart is vaak het ontbreken van een geschikte kaaimuur. Via het PPS-kaaimurenprogramma  neemt het Vlaams Gewest 80 procent van de investering voor zijn rekening. Het betrokken bedrijf betaalt de resterende 20 procent en verbindt zich ertoe om 10 jaar lang een bepaalde hoeveelheid goederen via de binnenvaart te vervoeren.
Op die manier werden langs het Albertkanaal heel wat nieuwe kaaimuren gebouwd, en deze kaaimuren zorgen jaarlijks voor heel wat bijkomende trafiek.

Meer informatie over het PPS-programma.