1988

Na de derde staatshervorming van 1988 - 1998 werden de gewesten bevoegd voor openbare werken en mobiliteit.
Om de steeds groeiende mobiliteitsproblemen op de wegen het hoofd te bieden, besliste de Vlaamse Regering al snel om opnieuw de binnenvaart te promoten.
Terwijl er steeds meer files ontstaan op de wegen, hebben de kanalen in Vlaanderen nog een zekere reservecapaciteit. Daarom neemt de Vlaamse Regering een aantal stimulerende maatregelen. Er wordt ook opnieuw in ruimere mate geïnvesteerd in het onderhoud van de infrastructuur en in de bouw van nieuwe bruggen en sluizen.