2005

De Vlaamse Regering richt op 20 april het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) op.
Het Albertkanaal werd gegraven om een snelle verbinding te hebben tussen de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. In de loop der jaren hebben zich echter heel wat bedrijven op de oevers van het Albertkanaal gevestigd en boette de transitfunctie aan belang in.
Bedrijven op de oevers van het kanaal halen het meest voordeel uit het gebruik van de binnenvaart, en zorgen voor economische groei en stabiele werkgelegenheid, zonder een bijkomende druk te leggen op de mobiliteit op de wegen.
Daarom ontwikkelde de Vlaamse Regering het ENA, het Economisch Netwerk Albertkanaal. Bedoeling is om in de onmiddellijke nabijheid van het Albertkanaal bijkomende bedrijfsterreinen af te bakenen, en op die manier de economische functie van het Albertkanaal verder te ontwikkelen.
Het nieuwe bedrijventerrein van Beverdonk werd in dit kader ontwikkeld.

Kaaimuur Beverdonk