2012

Het Albertkanaal wordt erkend als een Europese hoofdvaarweg.
Ook Europa erkent steeds meer het belang van de binnenvaart. De Europese Commissie voert een stimulerend beleid ten gunste van de binnenvaart.
Door de erkenning als Europese hoofdvaarweg kan nv De Scheepvaart genieten van Europese financiële steun, onder meer voor de bouw van bruggen en pompinstallaties.

Pompinstallaties Ham